INNOVATIE

Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs biedt ruimte voor onderzoek. Een van onze architecten, Femke Brouwer, heeft onderzoek gedaan naar het begeleiden van een krimpproces, wat dit vraagt van een architect en in welk spanningsveld je moet opereren om nieuwe energie in een krimpende regio vrij te maken. Het werkveld, tezamen met de studie en het afstudeerproject, heeft onderstaande bundeling als resultaat gehad. De uitwerking is echter geen eindbeeld, maar kan een inspiratiebron zijn voor nieuwe initiatieven en een omslag in denken en ontwikkelen op sociaal, maatschappelijk en dorpsniveau in krimpgebieden en platteland.
In tijden van groei werden functies juist separaat van elkaar uitgeoefend, krimp zorgt er juist voor dat functies weer gecombineerd worden. De opgave ligt in het zoeken naar complementerende programma’s.

In onderstaande link het boekje waar in vogelvlucht de resultaten van het onderzoek en de architectonische uitwerking te zien zijn.

innovatie