HERBESTEMMING

Als gebouwen leeg staan, omdat ze niet meer voldoen aan de huidige eisen, is het zinvol om te onderzoeken of bestaande gebouwen een herbestemming kunnen krijgen. Bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben overleefd, zijn vaak nog een tweede kans waard. Bij Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs komen meer en meer opdrachtgevers met de vraagstelling op welke wijze bestaande gebouwen een herbestemming kunnen krijgen. Wij zijn in staat om met u mee te denken in de afweging tussen nieuwbouw of herbestemming van bestaande gebouwen. Hierbij streven wij eigenlijk altijd om het goede, ofwel de letterlijke en figuurlijke waarde van het gebouw te handhaven, aangevuld met eigentijdse en innovatieve duurzaamheid.

Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs tracht daarbij de emotionele kanten van de keuze voor functiewijziging te onderbouwen met rationele feiten, op basis van afwegingen als sloop, renovatie, herbestemmen of her ontwikkelen. Deze rationele onderbouwing vindt plaats op basis van onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieve functies. Door de kennis van Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs van gebouwen, markt en locaties geven wij onderbouwde invulling voor het herbestemmen van bestaande gebouwen.

Maak eens kennis met Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs. Bel ons voor onze visie op herbestemming van bestaande gebouwen: 0515 42 58 00.