ONTWIKKELING

Bij Ontwikkeling helpen wij u bij het SMART maken van uw ‘wilde idee en/of wensen’.

Wij ontwerpen vanuit de visie Mens-Gebied-Gebouw, integratie van deze onderdelen is meerwaarde creëren

Tineke Wijbenga ‘Directeur’

HIER KOMT EEN KOPTEKST

Onze benadering begint bij uw wensen, het ‘hart’ of de ‘roos’ van visie; de Mens/ Organisatieontwikkeling. Dat begint meestal bij de vraag waarom? Welke ambitie, welk idee, welke stip op de horizon wilt u bereiken? Wat is de doelstelling achter het idee? Wanneer u die nog niet helder heeft, helpen wij u in één of twee gesprekken tot een korte heldere projectdoelstelling te komen. Vervolgens gaan we die doelstelling SMART maken. Wij doen dat door kritisch vragen te stellen over functionele eisen (PvE), het ambitieniveau, en het beschikbare budget.

Na Mens is het tweede niveau de Gebiedsontwikkeling. Door middel van een Quick Scan brengen wij vooraf zoveel mogelijk locatie specifieke zaken in beeld. Op basis van Mens en Gebied kunnen we gezamenlijk met u de risico’s en kansen voor de realisatie van het Gebouw in beeld brengen. Dit kan u veel tijd, geld, en ergernis tijdens het proces schelen!

Op derde niveau, de Gebouwontwikkeling, helpen wij u met het vastleggen van de uitgangspunten en kaders voor het verdere ontwerp en realisatietraject.

Samen met u kunnen we de projectuitgangspunten vastleggen in een startdocument, de Projectdefinitie. Daarin definiëren we onder andere het beschikbare budget (Geld), de wijze waarop we de projectorganisatie willen inrichten (Organisatie), de tijd die we verwachten nodig te hebben voor ontwerp en realisatie (Tijd), de informatie die per fase geleverd moet worden en wat we met wie communiceren (Informatie), én de gewenste kwaliteit van het eindresultaat (Kwaliteit). We kunnen in de projectdefinitie ook de beheersmaatregelen uit de risicosessie opnemen (Risico’s). Bij elkaar zijn dat de GROTIK aspecten die we gedurende het project managen.  Daarnaast adviseren wij u in een vroeg stadium over het onderdeel ‘Vergunningen’, en gedurende het proces managen we de voortgang en status.

De wijze waarop we het proces inrichten, en welke fasen we daarin doorlopen verschilt per opdrachtgever en project.

Wanneer u als opdrachtgever toch liever zaken wat concreter wil zien, of wanneer het een complexe opgave betreft, kunnen wij voor u een Schetsontwerp of Structuurontwerp (SO) maken. In het SO komen alle van belang zijnde zaken aan bod, en geven wij richting aan de mogelijke invulling van uw wensen. We kiezen ervoor om eerst een goede functionele oplossing te bedenken ondersteund met enkele referentiebeelden en schetsen. Het SO is uitermate geschikt om bijvoorbeeld in een vroege fase met een gemeente of andere stakeholders in overleg te gaan.

Uw aanspreekpunt tijdens de Ontwikkelingsfase is de directie van WTAA. Ontwikkeling behelst de STB-fasen IH, PD en SO.

  • IH – Initiatief / Haalbaarheid

    Het doel van de Initiatief / Haalbaarheid is het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voldoen.

  • PD – Projectdefinitie

    Het doel van de Projectdefinitie is het inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

  • SO – Structuurontwerp

    Het doel van het Structuurontwerp is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

  • Begrip / Betekenis

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Menu