Diensten

 • Architectonisch ontwerp
 • Projectleiding
 • Projectmanagement
 • Bouwmanagement / Bouwdirectievoering
 • Esthetisch bouwtoezicht
 • Technisch bouwtoezicht
 • Bouwkostenadvies
 • EPN berekeningen
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Akoestische berekening
 • Bouwfysische advisering
 • Bouwkundige engineering
 • Interieuradvies
 • Stedenbouw
 • BIM engineering
 • Stichtingskostenraming en -advies
 • Investeringsraming en – advies
 • Terreintekeningen
 • Aanbestedingsadvies
 • TCO advies
 • Bouwvergunningen
 • Milieuvergunningen
 • Sloopvergunningen
 • Bestemmingsplannen
 • Uitgebreide procedures
 • Wet Kwaliteitsborging
 • Notariële splitsingstekeningen
 • Verkoop- en verhuurtekeningen
 • 3D visualisatie
 • 3D animatie
 • Duurzaamheidsadvies
 • Meer jaren onderhoudsplanning
 • Gebouwenbeheer
 • Omgevingsmanagement / Communicatiemanagement
 • Gebiedsontwikkeling advies
 • Gebouwontwikkeling advies (gebouw transformatie)
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Advies / opstellen Functioneel Programma van Eisen
 • Advies / opstellen Technisch Programma van Eisen
 • Advisering Programma van Wensen
 • Installatie advies
 • Constructie advies
 • Sonderingsadvies / funderingsadvies
 • Planschade advies
 • Brandveiligheidsadvies
 • E-labeling gebouwen
 • Dakadvies
 • Subsidie advisering
 • Milieu – verkennend bodemonderzoek
 • Milieu – geluidsonderzoek
 • Asbestonderzoek
 • Archeologisch onderzoek

GERELATEERD NIEUWS: