Kerkepad IJsselmuiden

WOON-ZORGGEBOUW – IJSSELMUIDEN

WOON-ZORGGEBOUW VOOR 24 CLIËNTEN

Voormalig zorgcentrum De IJsselburg aan het Kerkepad is in november 2019 gesloopt. Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs heeft in opdracht van Philadelphia zorg een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw op deze mooie locatie in IJsselmuiden.

STICHTING PHILADELPHIA ZORG – Kampen

VERZORGEN, WONEN

NIEUWBOUW VOOR STICHTING PHILADELPHIA ZORG
De bewoners van Stichting Philadelphia Zorg woonden voorheen in kleine woongroepen verspreid door Kampen. In de nieuwe situatie zijn de bewoners geclusterd in een woongebouw van 28 woon-zorgeenheden en twee gemeenschappelijke woonkamers. Waarbij het gebouw is ingericht voor mensen die zorg nodig hebben uit categorie 3/4 van het zorgzwaartepakket.
Uit locatieonderzoek is deze ‘historische’ plek gekozen, vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en verschillende voorzieningen. Aanvankelijk zou het mavo gebouw gerenoveerd worden, maar dit bleek vanwege de indeling niet haalbaar. Hierdoor was nieuwbouw noodzakelijk.
De hoge mate van complexiteit van dit project werd veroorzaakt door: het bestemmingsplan, beschermd stadsgezicht, kappenkaart en (de) haalbaarheid.

VOORDE – COEVORDEN

VERZORGEN, WONEN

SELECTIE PRIJSVRAAG 51 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
Voor deze uitvraag hebben wij in samenwerking met Plegt-Vos een plan ontwikkelt voor 51 levensloopbestendige woningen. Helaas hebben wij deze prijsvraag niet gewonnen, maar zijn wij wel geprezen voor de architectuur en de presentatie.

Een uniek concept waarin het sociale geborgen karakter met het hedendaags comfort worden gecombineerd. Waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar ook (zware) zorg kunnen krijgen. Een gezonde | helende omgeving (het zgn. ‘healing environment’ is het creëren van een omgeving waar onnodige stress wordt voorkomen door ‘misfits’ tussen de gebruikers en omgeving te minimaliseren en het gevoel van welbehagen te verhogen. In de woning hebben we dat op de volgende manier meegenomen.

Techumerpleats Techum

Techumerpleats gezondheidscentrum – Techum

VERZORGEN

GEZONDHEIDSCENRUM IN MONUMENT

Het betreft hier een gemeentelijk monument wat op een andere manier benaderd moet worden dan een nieuw- of verbouw project. Het pand wordt verwarmd door middel van stadsverwarming. Dit is een eis op het nieuwbouwproject Techum waar onze monumentale boerderij zich ook bevindt.

Medisch Tandheelkunde centrum Lelystad

Medisch Tandheelkundig Centrum – Lelystad

VERZORGEN

TANDZORG OP MAAT

Na diverse ziekenhuizen en klinieken te hebben bezocht en vervolgens vele gesprekken te hebben gevoerd met zowel artsen als tandartsen is er een programma van eisen opgesteld voor bouw en vooral kwaliteitseisen. Na al deze voorafgaande gesprekken kwamen wij tot de conclusie dat in een stad als Lelystad, met een inwonersaantal van meer dan 73.000 en nog steeds groeiend, veel patiënten voor specialistische hulp buiten Lelystad werden verwezen. Om ook deze zorg te kunnen bieden in Lelystad is er gesproken met de gemeente en is er een mooie centrale locatie gevonden waar deze zorg in het Medisch Tandheelkundig Centrum Lelystad geboden kan worden aan zowel de inwoners van Lelystad als natuurlijk de patiënten in omliggende gemeenten.

Nusantara Almere

Horecavisie Nusantara – Almere

VERZORGEN

AZIATISCH ETEN

Wijbenga werd gevraagd een eerder, door ons geschreven, horecavisie om te zetten in een ontwerp voor een eetzaal en keuken. Het verzorgingstehuis is specifiek bedoeld voor ouderen met een Indonesische achtergrond. Het doel was een overzichtelijke, ruime en van veel daglicht voorziene ruimte te creëren die de Indonesische sfeer ademt. De uitdaging in dit ontwerp zat met name in de ronde vorm en het beperkte beschikbare vloeroppervlak.